EuroAvtobus - автобусні квитки

Основні положення ред. 1.2

чинні з 18.10.2023

РЕГЛАМЕНТ ред. 1.2 (чинний від 18 жовтня 2023 р.)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей регламент регулює правові засади й правила користування «Системою бронювання» послуг третіми осібами, запропонованих сервісом EuroAvtobus, а також послугою Колл–центру, тобто послугами: бронювання й придбання автобусних квитків.
  2. Власником і оператором системи є ТОВ «ТревелТЕХ» (TravelTECH Sp. z o.o.), зареєстрованим за адресою: м. Краків, 31–864, по вул. проф. М. Жичковського, 14 (w Krakowie, 31–864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14), який веде Районний суд для району Краків–Середмістя (Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście), XI Економічний відділ Національного судового реєстру під номером НСР (KRS) 0000258229, ідентифікаційний податковий номер (NIP) 675–13–45–369, статистичний номер REGON: 120268474, зі статутним капіталом у розмірі 50 000,00 (прописом: п’ятдесят тисяч) злотих, який пропонує Користувачам інформаційні послуги з бронювання поїздки — далі «ТревелТЕХ».
  3. Користування послугами Системи бронювання та Колл–центру, доступного за номерами телефонів та адресою електронної пошти, вказаними на сервісі EuroAvtobus, можливе за умови прийняття всіх положень цього Регламенту. Це прийняття водночас є виявом згоди й тягне за собою юридичні зобов’язання між Користувачем і Оператором системи.
  4. Користувач має право безоплатно використовувати цей Регламент, відтворювати, копіювати й зберігати його, виключаючи можливість його комерційного використання.
  5. Користувач зобов’язується дотримуватися цього Регламенту в момент, коли його дії спрямовані на використання Системи бронювання та / або Колл–центру.
  6. Бронювання та придбання окремих послуг, пропонованих третіми особами і доступних в Системі бронювання, є цілісним процесом і регулюється умовами, правилами та положеннями, встановленими цими суб’єктами.
 2. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

  1. Користувач — особа, яка користується Системою бронювання та/або Колл–центром. Користувач також може іменуватися Пасажиром, Клієнтом, Одержувачем.
  2. Сервіс EuroAvtobus — інтернет–сервіс, що знаходиться за адресою https://www.EuroAvtobus.com.ua разом з іншими доменами, що належать «ТревелТЕХ», який надає інформацію про колективні перевезення.
  3. Система бронювання — елемент сервісу EuroAvtobus, що дозволяє бронювати й купувати квитки на автобуси обраних перевізників.
  4. Перевізник — польське або іноземне транспортне підприємство, що здійснює ліцензоване перевезення людей на території Польщі або інших країн.
  5. Електронний платіжний засіб — кожен платіжний інструмент, у тому числі з доступом до грошових засобів на відстані, що дозволяє власнику здійснювати операції з використанням електронних носіїв інформації або електронно ідентифікувати власника карти, що необхідно для здійснення операцій, зокрема, електронні гроші, онлайн–переказ або платіжна карта.
  6. Платіжна картка — електронний платіжний засіб, який дозволяє однозначно ідентифікувати емітента та уповноваженого власника, що дає право здійснити оплату, а у випадку картки, виданої банком або установою, законно уповноваженими на надання кредиту, здійснити оплату з використанням кредиту, у розумінні ст. 4 п. 1 пп. 4 закону від 29 серпня 1997 р. «Банківське право» (Зак. Вісн. з 2012 р., поз. 1376, 1385, 1529, з 2013 р., поз. 777, 1036, 1289, 1567 з под. зм.).
  7. Платіжний оператор — зовнішній суб’єкт, уповноважений опрацьовувати дані з метою здійснення платежів за допомогою електронних платіжних засобів або платіжної картки.
 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА ЗА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ ЄВРОАВТОБУС І, ЗОКРЕМА, СИСТЕМОЮ БРОНЮВАННЯ

  1. Користувач заявляє, що є повністю дієздатний і може брати на себе юридичні зобов’язання, а також усвідомлює відповідальність за свої дії, що виникають в результаті користування Системою бронювання.
  2. Користувач заявляє, що користується Системою бронювання від свого імені і на власну відповідальність, а у випадку дії від імені третьої особи, що має чинні законні повноваження і що несе повну відповідальність за дії без довіреності або з перевищенням її меж.
  3. Користувач заявляє, що буде особисто і безпосередньо користуватися Системою бронювання виключно в цілях і обсязі придбання квитка та оформлення бронювання й придбання пропонованих послуг, описаних у цьому Регламенті, а також інших наявних на сервісі послуг виключно відповідно до чинного законодавства, уникаючи будь–яких незаконних дій. Зокрема, забороняється:
   1. завантаження (у тому числі автоматичне), подальше розповсюдження в будь–якій формі і будь–яким каналом, опрацювання всієї або частини інформації, поданої на сервісі EuroAvtobus;
   2. користування Системою бронювання або поданим в ній контентом для будь–яких цілей, не пов’язаних із запланованою поїздкою;
   3. вжиття заходів, які можуть призвести до перевантаження Системи бронювання, злому і обходу введених в систему заходів безпеки;
   4. зміна, фальсифікація даних або документів на будь–якому етапі процесу бронювання, придбання та оплати.
  4. Забороняється користування Користувачем недостовірними даними, оформлення бронювання з використанням підробленого прізвища або чужого імені без чинної довіреності, а також внесення оплати за заброньовані послуги, використовуючи, зокрема, підроблену або чужу кредитну картку без довіреності. Такі дії будуть негайно повідомлені компетентним правоохоронним органам.
 4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. «ТревелТЕХ» повідомляє, що не гарантує, що результати, отримані і представлені Користувачеві в процесі пошуку, є актуальними і подають варіанти, можливі для бронювання та/або придбання. Водночас звертає увагу, що в Системі бронювання, а також в інших системах пошуку квитків, що належать третім особам, можуть з’явитися й інші пропозиції послуг, аналогічних до запитів Користувача. При отриманні результатів пошуку до моменту придбання вибраної пропозиції (тобто при бронюванні послуги та її оплаті в Системі бронювання) жодна зі сторін не зобов’язана укладати договір посередництва при придбанні квитка або придбанні інших послуг у суб’єктів, що надають послуги, подані в Системі бронювання.
  2. Сторонами договору перевезення або виконання будь–якої іншої пропонованої через Систему бронювання послуги завжди є конкретний Перевізник і Користувач. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуги завжди несуть конкретні перевізники, щодо яких, залежно від перевізника, «ТревелТЕХ» діє від імені та в інтересах або в якості посередника в процесі бронювання і придбання. Назва перевізника надається Користувачу кожного разу під час бронювання, до моменту остаточного придбання, а також після бронювання і на оформленому квитку. Реалізація послуги та розгляд рекламацій підлягають загальним умовам перевізників, зазначеним у процесі бронювання.
  3. «ТревелТЕХ» не дає гарантії, що користування Системою бронювання буде відбуватися без збоїв, недоліків, перерв або відсутності можливості з’єднання з системою бронювання третіх осіб, а також, що результат пошуків ідеально відповідатиме очікуванням щодо змісту, точності або придатності отриманої інформації. Дані, що надаються в Системі бронювання, змінюються в часі і залежать від фактичної пропозиції третіх осіб, а ціни не є гарантованими до моменту придбання послуги на умовах, встановлених цими суб’єктами.
 5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Будь–які персональні дані, що надаються Користувачами при користуванні Сервісом EuroAvtobus, захищені відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (далі «Регламент»).
  2. Адміністратором персональних даних є «ТревелТЕХ» (зв’язок з Відділом захисту персональних даних — адреса електронної пошти iod@traveltech.pl). Адміністраторами персональних даних, переданих для реалізації замовлених і придбаних Користувачем послуг, є треті особи (Перевізники). Зовнішніми суб’єктами, що займаються опрацюванням персональних даних, наданих Користувачем для здійснення платежу, є:
   1. для платежів за кредитними картками та онлайн–платежів — АТ «ІНҐ БАНК СІЛЕЗЬКИЙ» (ING Bank Śląski S. A.), 40–086 Катовіце, вул. Сокольська, 34 (ul. Sokolska 34, 40–086 Katowice), внесене до Реєстру підприємств в Районному суді району Катовіце–Схід (w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód) VIII Економічний відділ Національного судового реєстру під номером НСР (KRS) 0000005459, статутний капітал у розмірі 130 100 000, 00 зл. сплачений у повному обсязі, ідентифікаційний податковий номер (NIP): 634–013–54–75, реєстраційний номер REGON: 271514909.
   2. оплата через Twistо — Товариство з обмеженою відповідальністю «Твісто Польска» (Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), з місцезнаходженням у м. Варшава, по вул. Пулавській, 2 (przy ul. Puławskiej 2), поштовий індекс: 02–566 Варшава, внесене до Реєстру підприємств, який веде Районний суд для м.–ст. Варшава у м. Варшава (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), XIII Економічний відділ Національного судового реєстру під номером НСР (KRS): 0000689624, ідентифікаційний податковий номер (NIP): 9512442875, реєстраційний номер REGON: 367977970, зі статутним капіталом у розмірі 1 000 000 зл.
  3. «ТревелТЕХ» заявляє, що персональні дані Користувача захищаються, опрацьовуються та передаються третім особам тільки для конкретних, явно зазначених цілей, дозволених законом:
   1. забезпечення процесу бронювання та придбання послуг — дані опрацьовуються й передаються суб’єктам, що надають послуги, і зберігаються «ТревелТЕХ» до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії, за умови, що, якби справа не дійшла до укладення договору та надання послуги, після закінчення 180 днів від дати їх реєстрації в Системі бронювання, дані будуть архівовані і не будуть використовуватися для будь–яких інших цілей, крім як розслідування або встановлення взаємних претензій;
   2. забезпечення процесу оплати — дані опрацьовуються і передаються суб’єктам, які обслуговують процес оплати, а після закінчення 180 днів з дати здійснення транзакції (незалежно від її результату) будуть архівовані «ТревелТЕХ» і не будуть використовуватися для будь–яких інших цілей, крім як розслідування або встановлення взаємних претензій.

    Зокрема, ці дані можуть бути опрацьовані:

    1. «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) у зв’язку з:
     – наданням «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) «ТревелТЕХ» послуги із забезпечення інфраструктури для обслуговування платежів через Інтернет (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту);
     – обслуговуванням та розрахунком «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) платежів, здійснюваних клієнтами Сервісу EuroAvtobus через Інтернет з використанням платіжних засобів (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту);
     – для верифікації «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) належного виконання договорів, укладених з Інтернет–магазином, зокрема для забезпечення захисту інтересів платників у зв’язку зі складеними ними рекламаціями (правова підстава: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту).
    2. ТОВ «Твісто Польска» (Twisto Polska sp. z o.o.) у зв’язку з можливістю пропозиції оплати придбаного товару або послуги через ТзОВ «Твісто Польска» у межах договору доручення, що охоплює формулу закупівлі «Купити з Twisto», і розповсюдженням цієї формули через Сервіс EuroAvtobus, а також з метою верифікації ТОВ «Твісто Польска» належного виконання таких договорів доручення (правова основа: ст. 6 п. 1 літ. f) Регламенту).
   3. аналіз даних для виявлення протиправних дій Користувача і для забезпечення безпеки сервісу EuroAvtobus — дані опрацьовуються «ТревелТЕХ» до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії, або до 180 днів з дати реєстрації даних (залежно від того, що станеться пізніше). Після цього вони будуть архівовані і не будуть використовуватися для будь–яких інших цілей, крім як розслідування або встановлення взаємних претензій;
   4. виконання публічно–правових зобов’язань — дані опрацьовуються і передаються юридично уповноваженим суб’єктам до тих пір, поки не будуть погашені публічно–правові зобов’язання;
   5. виконання зобов’язань, зазначених у GDPR, — дані опрацьовуються тільки для ідентифікації та верифікації особи, яка подає вимоги, до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії;
   6. реалізація маркетингових цілей — дані опрацьовуються для подання персоналізованої пропозиції послуг або реклами до часу подання оскарження, а після подання виключно для захисту від претензій до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії;
   7. надсилання інформаційного бюлетеня — дані будуть опрацьовуватися тільки після надання Користувачем додаткової згоди при поданні адреси електронної пошти, до моменту відкликання згоди, а після її відкликання виключно для захисту від претензій до тих пір, поки не будуть погашені взаємні претензії;
  4. Під час бронювання Користувачеві буде запропоновано вказати відомості, що містять, зокрема, ім’я, прізвище, стать і вік пасажирів, необхідні для оформлення бронювання та квитка, а також інші дані, включаючи контактні дані, такі як адреса, адреса електронної пошти та телефон, необхідні з метою потенційного зв’язку з Користувачем. Ці дані будуть передані системами бронювання третіх осіб, які є підрядниками послуги. Користувач сервісу EuroAvtobus погоджується на таке опрацювання й надання доступу до вищевказаних даних. Надання даних є добровільним, але необхідним для можливості реалізації придбаних послуг. Наслідком ненадання цих даних стане неможливість придбання послуг. Обсяг даних, необхідних для кожного бронювання послуги, позначається відповідним чином під час процесу бронювання. Користувач має право на доступ до вмісту своїх даних та їх виправлення.
  5. У разі, якщо надання Користувачем персональних даних відбувається з метою їх передання ТОВ «Твісто Польска» (Twisto Polska sp. z o.o.) до моменту придбання послуги на Сервісі EuroAvtobus, передання цих даних є умовою придбання послуги у зв’язку з моделлю ведення бізнесу, прийнятої Сервісом EuroAvtobus.
  6. У разі передання персональних даних Користувача ТОВ «Твісто Польска» (Twisto Polska sp. z o.o.) у зв’язку з можливістю пропозиції Користувачеві оплати ціни придбаної Користувачем послуги через ТзОВ «Твісто Польска» у межах договору доручення, що охоплює формулу закупівлі «Купити з Twisto», і розповсюдженням цієї формули через Сервіс EuroAvtobus, надання цих даних та їхнє опрацювання з цією метою вимагається в зв’язку з моделлю ведення бізнесу, прийнятою Сервісом EuroAvtobus, і з метою реалізації договору, укладеного між «ТревелТЕХ» та ТОВ «Твісто Польска».
  7. У разі передання персональних даних Користувача в «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) у зв’язку з обслуговуванням і розрахунком платежів, здійснюваних Користувачем на користь Сервісу EuroAvtobus через Інтернет за допомогою платіжних засобів, надання даних вимагається з метою здійснення платежів і передання підтвердження оплати через «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) на користь Сервісу EuroAvtobus.
  8. У разі передання персональних даних Користувача в банк «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) з метою верифікації банком «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski) належного виконання договорів, укладених з «ТревелТЕХ», зокрема, про забезпечення захисту інтересів платників у зв’язку зі складеними ними рекламаціями, надання цих даних вимагається для реалізації угоди, укладеної між «ТревелТЕХ» та банком «ІНҐ Банк Сілезький» (ING Bank Śląski).
  9. Користувач може дати згоду на отримання маркетингової інформації, пов’язаної з тематикою сервісу EuroAvtobus. Відповідну заяву про згоду Користувач може скласти в момент реєстрації на сервісі EuroAvtobus своєї поштової адреси. Користувач у будь–який час може відкликати свою згоду, відправивши заяву про скасування на адресу contact@euroavtobus.com.ua або натиснувши на посилання про відписку, що знаходиться в кожному з повідомлень з маркетинговим контентом, відправлених сервісом EuroAvtobus.
  10. Приймаючи цей Регламент, Користувач підтверджує достовірність наданих персональних даних відповідно до статті 23 закону «Про захист персональних даних» від 29 серпня 1997 року (Зак. Вісн. з 2002 р., № 101, поз. 926 з под. зм.)
  11. Скарги в межах захисту персональних даних повинні бути подані в наглядовий орган — у Польщі це керівник Управління з питань захисту персональних даних.

  Надання даних для здійснення оплати необхідне для успішного бронювання й придбання послуги, а Користувач має право на доступ до даних і їх виправлення.

 6. БРОНЮВАННЯ, ПРИДБАННЯ КВИТКА, СПОСОБИ ОПЛАТИ, ДОСТАВЛЕННЯ КВИТКА І РАХУНКІВ

  1. Користувач надсилає запит на бронювання, вибравши один із запропонованих Системою бронювання варіантів автобусного сполучення, а також ввівши в особисту анкету всі необхідні дані.
  2. Підтвердження запиту
   1. Під час бронювання Користувач отримує інформацію про вибране сполучення, ціну квитка, транзакційну оплату, що стягується «ТревелТЕХ» у зв’язку з наданням Користувачеві можливості користування сервісом EuroAvtobus і спосіб оплати. Примітка — ціна квитка й сума транзакційної оплати змінюються в часі й залежать від обраного сполучення, а в деяких випадках плата за транзакцію може не стягуватися. Ціна квитка відображається в польських злотих або іншій валюті, зазначеній у формі запиту. Ціна квитка не є гарантованою до моменту отримання оплати EuroAvtobus. Послуга буде викуплена Клієнту за ціною, доступною при оплаті або при оплаті електронним платіжним засобом під час оформлення квитка.
   2. Користувач перед підтвердженням бронювання та оплатою зобов’язаний перевірити правильність даних, введених в Систему бронювання, обраного сполучення (у тому числі станції відправлення й станції призначення, дати і часу відправлення й прибуття), інформації про термін оплати бронювання, щоб придбати квиток за ціною, вказаною під час пошуку в Системі бронювання, та умовами повернення/обміну квитка.
  3. Придбання квитка
   1. Користувач може придбати квиток за умови введення достовірних персональних даних в Системі бронювання. Перед придбанням квитка Користувач зобов’язаний ознайомитися з цим регламентом і прийняти його, а також ознайомитися з умовами тарифу, що стосуються обраного Користувачем сполучення, і пільгами, що надаються Перевізниками. Вартість транзакції включає в себе: вартість квитка, незворотну транзакційну плату за надання Користувачеві можливості користуватися сервісом EuroAvtobus і плату за доставлення квитка (для паперових квитків, доставлених Користувачеві).
   2. Розуміння умов, що регулюють поданий тариф, допоможе Користувачеві вибрати найбільш вигідне за ціною сполучення, а також дозволить мінімізувати витрати на можливе скасування квитка.
   3. Якщо ціна сильно відрізняється від очікуваної, будь ласка, перевірте дати відправлення й повернення в сусідні дати.
   4. Після отримання повідомлення про бронювання EuroAvtobus може зв’язатися з Користувачем, щоб перевірити дані Користувача й підтвердити пропозицію. У разі неможливості зв’язатися з Користувачем або відсутності такої необхідності, EuroAvtobus робить бронювання відповідно до заявки, а в разі оплати Користувачем суми, що відповідає як мінімум ціні квитка та іншим додатковим зборам, також купує квиток.
   5. Якщо для поїздки необхідний додатковий сервіс (наприклад, спеціальне харчування, нарахування, проїзд з домашньою твариною, надлишковий багаж, спеціальний багаж в салоні, дитина без нагляду, додатковий догляд за пасажиром, допомога інваліду, дитячий візочок і багато іншого), будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або електронною поштою.
   6. На деяких маршрутах перевезення може частково відбуватися іншими видами транспорту, наприклад, поїздом, — така інформація вказується безпосередньо в описі варіантів перевезення.
   7. EuroAvtobus рекомендує обережно замовляти сполучення з пересадками з коротким інтервалом часу, з урахуванням того, що існує ризик затримки сполучень, здійснюваних Перевізниками.
   8. EuroAvtobus залишає за собою право відмовити у наданні квитка в разі, якщо застосований (обраний Користувачем) тариф не відповідає його призначенню відповідно до умов продажу в межах певної пропозиції, на яке EuroAvtobus не має впливу.
  4. Квитки з відкритою датою
   1. Це одноразові квитки за маршрутом, вказаним у квитку, і для конкретного перевізника.
   2. Квитки дійсні протягом певної кількості днів або годин від дати, зазначеної в квитку. За цей час Подорожній може виконати одноразову поїздку.
   3. Якщо перевізник вимагає додаткового придбання місця, Користувач повинен придбати його для поїздки. Зміну або визначення дати й часу відправлення та повернення необхідно узгоджувати з консультантом Колл–центру EuroAvtobus.
  5. Способи оплати
    1. Приймаються наступні способи оплати за квитки, придбані на веб-сайті сервісу EuroAvtobus:
     1. банківський переказ коштів
     2. оплата онлайн-переказом
     3. оплата кредитною карткою
    2. Оплату переказом можливо здійснити лише за квитки, заброньовані на веб-сайті EuroAvtobus мінімум за 7 робочих днів до дати виїзду у випадку паперових квитків і за 5 робочих днів у разі електронних квитків, якщо це дозволено тарифом Перевізника. При виборі способу оплати переказом, Користувач зобов'язаний сплатити належну сервісу EuroAvtobus суму за придбаний квиток, в терміні (де під терміном розуміється момент зарахування переказу на рахунок TravelTECH):
     1. 24 години з моменту бронювання, якщо до дати відправлення залишилося максимум 10 днів
     2. 48 годин з моменту бронювання, якщо до дати відправлення залишилося більше ніж 10 днів
    3. Оплату переказом необхідно здійснити на рахунок: TravelTECH Sp. z о.о., ul. prof. М.Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, ING Bank Śląski Номер рахунку IBAN: 69 1050 1445 1000 0090 8013 9703.
    4. У призначенні переказу необхідно ввести: Номер бронювання XXXXXXX, де X означає номер бронювання. Квитки, оплачені переказом, видаються сервісом EuroAvtobus не пізніше наступного робочого дня, після зарахування сплаченої Користувачем суми за придбаний квиток на вищезгаданий банківський рахунок. Зарахування відбувається в робочі дні до 17:00 години. EuroAvtobus залишає за собою право призупинити оформлення квитка за умови, що ціна на квиток даного рейсу в системі Перевізника буде вищою, ніж прийнята Користувачем у момент бронювання. У такій ситуації EuroAvtobus поверне всі кошти Користувачу протягом 7 днів. Повернення буде здійснено на рахунок, з якого була здійснена оплата.

   EuroAvtobus не несе відповідальності за затримку в реалізації переказу банком. Користувач не має права пред'являти претензії до EuroAvtobus за невидачу компанією квитка через затримку переказу з банківського рахунку Користувача.

   1. Деякі тарифи дозволяють оформити квиток протягом терміну, що не перевищує 72 годин з моменту бронювання або в терміні, що не перевищує 24 години або менше. Деякі тарифи також потрібно купувати на фіксовану кількість днів до виїзду, наприклад, за 7 днів; 14 днів тощо. Недотримання цього терміну призведе до скасування Бронювання Користувача. EuroAvtobus не несе відповідальності за скасування бронювання Користувачів через затримки здійснення платежів Рахунок EuroAvtobus понад терміни, вказані в замовленні квитка.
   2. Платежі онлайн-переказом або кредитною карткою здійснюються через авторизованих платіжних операторів. У випадку якщо в процесі бронювання Користувач вибере цю форму оплати за квиток, після заповнення персональних даних та підтвердження положень та умов, Користувача буде перенаправлено на сайт платіжного оператора, де він доконає оплату за квиток. Відмова від процесу покупки на цій стадії це не призводить до зобов'язання сплатити або тягне за собою видачу квиток. Після правильного завершення процесу оплати Користувача буде перенаправлено на сайт EuroAvtobus, де буде показано підтвердження придбання квитка.
   3. У разі оплати онлайн-переказом або кредитною карткою, залежно від перевізника, квиток буде видано відразу або до кінця наступного робочого дня.
  6. Форма та видача придбаного квитка.
   Доступні бланки квитків визначаються Перевізниками та доступні в процесі бронювання:

   1. квиток в електронному вигляді – генеруються та надсилаються веб-сайтом EuroAvtobus через електронну пошту, на вказану Користувачем адресу електронної пошти. У деяких випадках вони можуть бути надіслані електронним листом безпосередньо від перевізника. У випадку квитків внутрішніх перевізників - такі квитки відправляються протягом 30 хвилин з моменту здійснення оплати Користувачем. Квитки іноземних перевізників надсилаються до кінця наступного робочого дня, від моменту правильного оформлення оплати Користувачем.
    Увага. Квиток, надісланий на адресу електронної пошти, вважається доставленим коли передача даних, пов’язана з відправленням повідомлення електронної пошти на стороні інфраструктури TravelTECH, була успішно завершена. Якщо Користувач не може знайти повідомлення, надіслане з сайту EuroAvtobus, спочатку слід перевірити будь-які папки на електронній пошті Користувача, де зберігаються всі небажані повідомлення (СПАМ), а потім звернутися до кол-центру EuroAvtobus, щоб змінити адресу електронної пошти для повторної відправки квитка.
   2. квиток у паперовій формі - доставляється за адресою, вказаною Користувачем як кур'єрська доставка. Залежно від країни одержувача квиток може бути доставлений до 3 (трьох) робочих днів (у Польщі) і до 5 (пяти) (за межами Євросоюзу) з моменту його видачі.
    Форма, в якій доступний конкретний квиток, визначається Перевізником. Немає можливості переоформлення паперового квитка, доставленого кур'єром. Користувач несе відповідальність за наявність дійсного квитка під час подорожі у паперовій або електронній версії. Електронні квитки відправлені на електронну пошту можна друкувати необмежену кількість разів, але їх обов'язково потрібно мати при собі разом із документом з фото, підтверджуючим особу пасажира.
  7. Анулювання бронювання з вини перевізника

   EuroAvtobus не несе відповідальності за зміни та скасування, зроблені перевізником у Бронюваннях Користувачів на сайті EuroAvtobus без їх участі. Ця інформація буде надіслана Користувачеві лише за умови отримання її від перевізника. Будь-які Претензії, що виникають через скасування або зміни, включаючи затримку рейсу, Користувач повинен направити до Перевізника. Перевізники несуть відповідальність на умовах, визначених Положенням № 181/2011 Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 2011 року щодо прав пасажирів автобусного транспорту.
   Перед бронюванням користувач зобов'язаний ознайомитися з зазначеними умовами відповідальності.

  8. Повернення квитка
   1. Користувач має право повернути квиток, придбаний на сайті EuroAvtobus, якщо він відповідає умовам повернення, встановленим Перевізником, а також до настання дати вказаної як дата відправлення. Паперові квитки повертаються лише тоді, коли вони будуть фізично відправлені на адресу EuroAvtobus (TravelTECH Sp. z o. o., ul. prof. M.Życzkowskiego 20, 31- 864 Краків). Квиток потрібно доставити перед закінченням дозволеного на здійснення повернення терміну. У разі розбіжностей щодо згоди на повернення квитків між особами, що вказані на квитках як подорожуючі, вирішальне значення має складене волевиявлення особи, яка сплачує квиток, хіба що при замовленні квитка чітко вказуються особи, які оплачують окремі квитки у рамках одного бронювання. У кожному разі повернення квитка передбачає вирахування штрафу, який стягує Перевізник і комісії за транзакцію за надання Користувачеві можливості використання сайту EuroAvtobus.
   2. Вибрані тарифи не дозволяють змінювати квиток або повертати кошти за квиток до емітента до початку подорожі (скасування поїздки передбачає повну втрату сплаченого збору).
   3. Замовлення на повернення квитка можна подати трьома способами:
     • зателефонувавши за номерами, вказаними на сайті EuroAvtobus – для ідентифікації Користувач повинен зателефонувати з номера телефону який був наданий в процесі бронювання квитка, який має бути повернений,
     • електронною поштою – надіславши відповідне повідомлення на адресу contact@euroavtobus.com.ua – для ідентифікації Користувача, повідомлення має бути надіслано з електронної адреси, наданої під час процесу бронювання квитка, який має бути повернений,
    • через спеціальну форму на сайті EuroAvtobus у Розділі Повернення та Обмін. Адреса електронної пошти та номер телефону, вказані у формі мають збігатися з наданою електронною адресою та номером телефону в процесі бронювання квитка, який Користувач бажає повернути. Після заповнення форми, на адресу електронної пошти, надану Користувачем, система надішле повідомлення, що містить спеціальне посилання, натискання на яке підтвердить автентичність запиту та активує процедуру повернення.
   4. Користувачеві надсилається сума, яка належить Користувачеві за повернений квиток через той же канал, через який він здійснив оплату за квиток, в терміні протягом 7 днів з дати отримання сервісом EuroAvtobus суму коштів від Перевізника. Як кінцевий термін виконання повернення коштів вважається списання коштів з банківського рахунку TravelTECH Sp. z o. o.
   5. Місця, придбані Користувачем до квитку - відповідно до правил Перевізники найчастіше не підлягають поверненню, окрім випадків, коли у процесі транзакції вказано інакше.
  9. Обмін квитків
   1. Залежно від умов, визначених конкретними Перевізниками, Користувач може обміняти придбаний квиток на інший. Обмін квитків можливий тільки і виключно у випадку якщо на рейс, на який Користувач бажає здійснити обмін є вільні місця. Заявку на на обмін квитків можна залишити тільки в робочий час Кол-центру та:
    • у разі електронних квитків - принаймні за годину до відправлення, зазначене на квитку, що обмінюється, з вирішальною датою i час - це дата і час відправлення попереднього автобуса
    • у разі паперових квитків – процедура обміну квитків має бути, попередньо узгоджена з кол-центром у кожному окремому випадку
   2. Заявку на обмін квитка можна подати трьома способами:
    • контактний телефон за номерами, вказаними на сайті EuroAvtobus - для ідентифікації Користувач повинен зателефонувати з телефону, номер якого був вказаний в процесі бронювання квитка, що обмінюється,
    • електронною поштою – надіславши відповідне повідомлення на адресу contact@euroavtobus.com.ua – для ідентифікації Користувача, повідомлення має бути надіслано з електронної адреси, наданої під час процесу бронювання квитка, що обмінюється,
    • через форму, доступну на Веб-сайті EuroAvtobus в розділі Повернення та обмін. Адреса електронної пошти і номер телефону, зазначені у формі мають збігатися з електронною адресою та номером номер телефону, наданих під час бронювання квитка, що обмінюється. Після заповнення форми, на адресу електронної пошти, надану Користувачем, система надішле повідомлення, що містить спеціальне посилання, натискання на яке підтвердить автентичність запиту та активує процедуру обміну.
   3. Замовлення на обмін квитка має містити чітку інформацію про квиток, маршрут, дату, час, кількість пасажирів і тип квитка. Відсутність цієї інформації або її неоднозначність може затримати або перешкодити процесу обміну квитків. При оформленні обмінного замовлення співробітник Кол-центру щоразу перевіряє можливість обміну та розраховує можливу суму повернення або доплату. Якщо необхідно буде здійснити додаткову оплату, до Користувача буде надіслано лист на електронну пошту, що буде містити посилання для здійснення платежу на сайті Платіжного оператора. У разі повернення сума буде повернута Користувачеві протягом 5 робочих днів без необхідності додаткового контакту зі сторони Користувача.
  10. Виставлення рахунків-фактур та порядок їх доставки
   1. За послуги, придбані Користувачем через веб-сайт EuroAvtobus або Кол-центр буде виставлено електронний рахунок. Зробивши покупку та прийнявши даний Регламент, Користувач виражає згоду на отримання електронних рахунків-фактур в розумінні ст. 2 п. 32 відповідно до ст. 106 розділ 1 Закону від 11 березня 2004 року про податок від товарів та послуг (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
   2. Залежно від перевізника, це будуть власні рахунки-фактури TravelTECH або рахунки, видані компанією від імені та за дорученням перевізника.
   3. Електронні рахунки-фактури за послуги будуть надані, лише якщо: Користувач висловив таку волю під час процесу бронювання, зазначивши відповідне поле або надіславши лист на електронну адресу contact@euroavtobus.com.ua із проханням про отримання рахунку-фактури. Запит на виправлення або перевиставлення рахунку буде прийнято, лише якщо відправник запиту надішле його з адреси електронної пошти, вказану під час бронювання квитка.
   4. У разі бронювання послуг для більше, ніж одного Користувача, у випадку, якщо не буде вказано покупця, якому має бути виставлений рахунок-фактура, він буде виставлений на дані першого з Користувачів з групи даного бронювання.
  11. Нормативні акти щодо проїзду неповнолітніх.

   Окремі перевізники по-різному регулюють проїзд неповнолітніх. У випадку осіб, які не досягли віку 18 років, окремі перевізники можуть вводити обмеження на поїздки. Особи, які не досягли віку 12 років, повинні подорожувати під наглядом опікуна. Перш ніж купувати квиток для неповнолітнього, який подорожує сам, Користувач повинен перевірити можливість самостійної подорожі в регламенті Перевізника.

 7. СКАРГИ

  1. Скарги щодо бронювання та купівлі квитків можна подавати у письмовій формі на адресу TravelTECH або електронною поштою на адресу, зазначену в Сайт EuroAvtobus. Про прийняття скарги та результат її розгляду TravelTECH повідомить Користувача протягом 14 днів з моменту його отримання або протягом терміну, зазначеного Перевізником.
  2. TravelTECH є стороною тільки лише у випадку скарг, пов’язаних із процесом бронювання, операції з купівлі квитків та оплати, в тому числі за допомогою платіжної картки на сайті EuroAvtobus. TravelTECH вказує, що в разі, якщо скарга стосується інших послуг, що надаються іншими суб'єктами (включаючи послуги перевезення), повідомить про це Користувача та вкаже на можливість подання ним скарги до Перевізника або подасть таку скаргу з дозволу та за погодженням з Користувачем.
 8. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КЛІЄНТА – СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ, ПРАВА ТА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

  1. TravelTECH дозволяє Користувачам безкоштовно створювати та використовувати обліковий запис клієнта в Сервісі, який зберігає, серед іншого: інформацію про оформлені бронювання та Квитки, названих: «Мої Подорожі».
  2. Мої Подорожі дозволяє використовувати, серед іншого, такі додаткові функції Сервісу як:
   1. Доступ до придбаних квитків;
  3. Створення облікового запису клієнта не обов'язковою вимогою для користування послугами Сервісу ЄвроАвтобус.
  4. Створення облікового запису Мої Подорожі означає вираження згоди на обробку персональних даних у зв'язку з його обслуговуванням.
  5. Для створення облікового запису Мої Подорожі Користувач повинен мати адресу електронної пошти, ознайомтися та погодитись із Правилами та Політикою Конфіденційності.
  6. Користувач може відмовитись від облікового запису Мої Подорожі в будь-який час та здійснити його видалення в наступний спосіб:
   1. Надіслати електронний лист на адресу contact@euroavtobus.com.ua, написавши чіткий запит на видалення облікового запису із зазначенням адреси електронної пошти, на яку зареєстровано обліковий запис Мої Подорожі, який Користувач бажає видалити, при тому вищевказаний лист повинен бути висланий з адреси електронної пошти, на яку зареєстровано обліковий запис Мої Подорожі.
  7. Ліквідація облікового запису клієнта є незворотною та призводить до втрати, збережених до цього часу Користувачем в обліковому записі клієнта, даних.
  8. Користувач може повторно створити обліковий запис клієнта після ліквідації попереднього.
  9. До однієї адреси електронної пошти може бути призначений лише один активний обліковий запис клієнта.
 9. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. TravelTECH залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до вмісту Регламенту - при збереженні права, що Користувача зобов'язують правила прийняті ним під час резервування, та надання Користувачам доступу до архівних даних редакцій Регламенту. Кожен Користувач зобов'язаний ознайомитися з Правилами перед тим, як оформити бронювання, і щоразу зобов’язаний дотримуватися положень Регламенту при бронюванні та купівлі квитків.
  2. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються положення Цивільного кодексу та відповідних актів польського права, а також права Європейського Союзу, зокрема GDPR (Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради як від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директива 95/46/ЄС). Слід зазначити, що послуги, які надає TravelTECH, складаються зі: здійснення фактичної діяльності щодо замовлення послуг Користувачами у інших суб'єктів, тому вона вважається завершеною, після отримання підтвердження - повернення або відкликання можливе, лише якщо суб’єкт, що надає відповідну послугу чітко вказав на це. У разі спорів споживачів є можливість використовувати платформу ЄС для вирішення спорів онлайн (ODR), яка залишиться доступна за посиланням http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. TravelTECH не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Користувачу, внаслідок того, що поїздка не була здійснена через страйк працівників перевізника та інших служб, правильні дії котрих є необхідними для належного надання послуг придбаних Користувачем, виконання інших послуг, перелічених у Регламенті, або в результаті форс-мажорних обставин, оскільки він діє лише як суб'єкт, що надає послуги інформаційного характеру, а не фактично здійснюючого ці послуги або пропонуючого вибір конкретних пропозицій будь-якого з перевізників.
`